รางวัลแห่งความภูมิใจ

โรงเรียนบ้านบ่อทองได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนพัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561 นักกีฬาสามารถกวาดรางวัลได้อย่างมากมายและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับอำเภอ

ผ้าป่าข้าว

โรงเรียนบ้านนบ่อทองได้จัดโครงการผ้าป่าข้าวเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารเช้าของนักเรียน

รางวัลระดับชาติ

นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อทองได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศในการแข่งขันโครงงานระบบสมองกลฝังตัว

วันไหว้ครู

โรงเรียนบ้านบ่อทองได้จัดกิจกรรมวันไหว้

ฝายมีชีวิต

โรงเรียนบ้านบ่อทองร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างฝายมีชีวิต

โรงเรียนสุขภาวะ

โรงเรียนบ้านบ่อทองเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะโดยมีคณะผู้บริหารครูจากหลายโรงเรียนเข้าร่วมอบรม

ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านบ่อทองทองได้จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน